De Echte Bakker


Het Echte Bakkersgilde is al jaren een vertrouwd begrip voor consumenten en vakbroeders die het moderne bakkersambacht een warm hart toedragen. In Nederland zijn ongeveer 230 ambachtelijke bakkers toegelaten tot het Echte Bakkersgilde. Alleen zij zijn gerechtigd het Echte Bakkerslogo te voeren, omdat ze voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

Onderscheid in kwaliteit
Er zijn warme bakkers, ambachtelijke bakkers en Echte bakkers. Een ‘warme’ of ‘ambachtelijke’ bakker maakt en verkoopt op kleine schaal zelf zijn producten. Hij koopt zijn producten dus niet in bij een (brood)fabriek, zoals supermarkten en broodwinkels dat doen.
Sinds enkele vooraanstaande bakkers in 1967, het Echte Bakkersgilde oprichtten, als antwoord op de toenemende industriële bakkers, is de Echte Bakker een vertrouwd begrip, dat staat voor kwaliteit en ambachtelijkheid. Een Echte Bakker is een warme bakker met iets speciaals.

Hoge eisen
Het Echte Bakkersgilde stelt zeer hoge eisen aan de kwaliteit van brood en banket. Alle leden staan dan ook continu onder controle van het Nederlandse Bakkerij Centrum, een onafhankelijke instelling die brood- en banketkeuringen uitvoert. Leden worden echter niet alleen toegelaten, omdat ze voldoen aan de hoogste eisen op gebied van brood en banket. Het Gilde stelt ook hoge eisen op gebied van bediening, hygiëne en presentatie.
Daarnaast wisselen Echte Bakkers onderling elke maand vakkennis en recepturen uit en zijn ze als enige gerechtigd het gele kwaliteitslogo te voeren.